Honning!

i d s ø e røed selger to typer honning fra bigårdene i Lillesand. Sommerhonningen høstes i juli. Denne er flytende og tappes rett på glass. I september høstes den siste honningen. Denne blir slynget, rørt og tappet på glass etter en uke. Denne honningen er smøremyk.

Biene henter nektar og pollen fra hagene i området. Fra tidlig på våren til sent på høsten trekker de på selje, blomstrende frukttrær, roser, sommerblomster, stauder og lyng. Dette gir en helt spesiell honning.

Flytende sommerhonning utsolgt

Smøremyk honning 250 gram 70,- per glass

KSL godkjent sertifisert birøkter medlem av Norges birøkterlag