Småskala birøkt

KSL godkjent, sertifisert birøkter, medlem av Norges birøkterlag.

Besøk også min blogg!

Kunne du tenke deg å drive birøkt i egen hage med et par bikuber? På denne siden vil jeg dele tips og erfaringer.

Jeg startet min birøkt i 2015 med et bifolk fordi jeg hadde en plass i hagen som passet godt. I løpet av sommeren hadde jeg to kuber. De siste årene har jeg vintret inn seks bifolk. Fire av bifolkene står i hagen. De siste to står i en ny bigård ved skogkanten en liten rusletur fra der jeg bor. To bigårder og seks bifolk er etter min mening litt mer jobb. Det er helt klart lettere å bare stelle et par kuber i hagen.

Driftsteknikken min er basert på tradisjonell birøkt med svermhindring i fokus. De senere årene har jeg latt meg inspirere av særlig biodynamiske prinsipper for birøkt. I spalten til venstre har jeg samlet opp tips, erfaringer og gjøremål i bigården – måned for måned.

Før du starter

Hvis du har tenkt å ha bikubene dine i hagen er det viktig at du først tar en prat med naboene. De fleste er positive. Noen er skeptiske. Lag da en avtale om at biene kan flyttes om de blir en plage. Du må så gjøre en innsats i forhold til sverming og god birøkt. Sørg også for å gi naboene et glass med honning en gang i blant. Det øker velviljen.

Det er også lurt å ha en erfaren birøkter på befaring i hagen. Du trenger gode råd også til plassering av kubene. Er hagen liten bør biene stilles foran en hekk eller et tre for å tvinge bienes flukt opp og ut.

Du kan gjerne gå et nybegynner kurs. Med et medlemskap i Norges birøkterlag er du sikret et felleskap, råd og støtte. Lag en avtale med en birøkter som kan bidra med kunnskap og hjelp til stell i begynnelsen. Det finnes også bøker om birøkt som kan være lurt å lese.

Mattilsynet skal ha beskjed om at du setter opp en bigård. De skal også ha beskjed når biene er på plass.